Minder zorgen dankzij Oncologie Netwerk

Zorgverleners in gemeente Rheden slaan handen ineen

Minder zorgen dankzij Oncologie Netwerk

Veel mensen met een chronische ziekte durven in coronatijd niet naar een fysiotherapeut of hulpverlener. De angst voor het virus overwint het belang van een behandeling. Ook veel kankerpatiënten kampen met dit dilemma. Het vorig jaar opgestarte Oncologie Netwerk Rheden-Dieren laat zien dat de zorg op veilige wijze niet in gevaar hoeft te komen.

Oncologie Netwerk Rheden-Dieren en Velp, neemt kankerpatiënten en hun naasten veel zorgen uit handen. De patiënt hoeft zelf niet op zoek naar de juiste hulpverleners, maar behandelaars wijzen hun patiënt op andere hulp binnen het Oncologie Netwerk. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een fysiotherapeut, ergotherapeut, oedeemtherapeut, psycholoog, huisarts, bewegingstherapeut of diëtist. Maar ook rouwverwerking en ondersteuning bij huishoudelijke zaken behoren tot de opties. Totaal zijn er ongeveer zestien verschillende hulpverleners verbonden aan het netwerk. Ook de gemeente Rheden neemt met een bewegingscoach deel.

“Kankerpatiënten hebben door hun ziekte veel aan hun hoofd”, vertelt fysiotherapeute Miriam Donders. Zij behandelt in haar praktijken in Huissen en Rheden veel kankerpatiënten, die op deze wijze fitter de zware behandelingen kunnen doorstaan. “Veel zorg begint bij de eerste lijn in het ziekenhuis. Wij proberen de patiënt in een veel groter traject te begeleiden. Met ook aandacht voor partner, familie, werk. Eigenlijk met alles wat er op hun pad komt. Veel patiënten weten niet welke zorg of hulp hiervoor beschikbaar is. Daarom kijken wij als zorgverleners vanuit verschillende invalshoeken naar een hulpvraag. Wij wisselen binnen het netwerk ervaringen uit en proberen op deze wijze alle beschikbare zorg rond de patiënt te organiseren zonder dat de patiënt zelf van het kastje naar de muur wordt gestuurd.”

Lisbeth van der Rijst is een van de mensen die herstelt van de zware behandelingen en gebruik maakt van het oncologienetwerk. Ze is er blij mee. “Revalidatie na kankerbehandelingen duurt minstens zo lang als de behandelingen zelf”, vertelt Lisbeth. “Je lijf heeft je een tijdlang zo in de maling genomen, dat begeleiding door gekwalificeerde mensen zeer welkom is. Ik ben er blij mee.”

Het is volgens Miriam Donders wel belangrijk dat een patiënt zich op tijd meldt. “We merken dat de angst voor corona mensen tegenhoudt. Met het risico dat een diagnose te laat wordt gesteld. Dat is echt niet nodig. Wij hanteren alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.”

De Oncologie Netwerken Rheden-Dieren en Velp maken deel uit van het overkoepelende Oncologie Netwerk Midden-Gelderland. Alle vergaarde kennis wordt in werkgroepen besproken om het netwerk verder te laten ontwikkelen. Meer informatie: oncologienetwerkmiddengelderland.nl