Sportakkoord | Aantrekkelijk sport- en beweegaanbod voor jongeren | meer bewegen op school

Meer bewegen op school

Vanuit het sportakkoord zijn er vele goede ideeën gekomen om meer mensen te laten genieten van sport en bewegen in gemeente Rheden. Eén van de ideeën is ‘meer bewegen op school’. In de werkgroep die is gevormd, wordt er een antwoord gezocht op de vraag ‘Hoe kunnen we in het voortgezet onderwijs een actieve en gezonde leefstijl stimuleren bij de doelgroep van 12-18 jaar?’. Het is hoog tijd dat de jongeren in de gemeente Rheden bewuster gaan kiezen voor hun gezondheid. Dé plek om de jongeren te bereiken is de middelbare school. Op een speelse en educatieve manier kunnen we de jongeren leren hoe makkelijk en leuk het is om gezonde en actieve keuzes te maken. We richten ons daarbij op 4 pijlers namelijk gezondheid, bewegen tijdens de gymles, bewegen in de schoolomgeving en bewegen na schooltijd.

Wil je aanhaken, of maak je deel uit van een organisatie die hier een rol in kan spelen meld je dan aan via sportakkoord@rheden.nl. JOGG Rheden en het Aeres VMBO Velp hebben elkaar al gevonden en breiden de samenwerking graag verder uit.