Sportakkoord | De jongste jeugd vaardig in bewegen

Het jonge kind (0 - 4 jaar) 

Jong geleerd is oud gedaan, daarom willen wij kinderen van jongs af aan in beweging brengen! Vanuit onze werkgroep gaan we de komende periode kijken hoe we het beweegaanbod van jonge kinderen in de Gemeente Rozendaal en Rheden structureel kunnen gaan versterken. 

Wij zien hierbij de kinderopvang als een essentiële partner, omdat via de opvang veel jonge kinderen bereikt kunnen worden. Sinds september 2020 staan we in contact met VVE-peuterspeelzalen in de Gemeente Rheden omdat we daar wekelijks GymKids lessen geven. Dit zijn peutergymlessen met extra aandacht voor taal; we koppelen taal aan beweging. Daarnaast wordt de motorische ontwikkeling van deze peuters structureel gevolgd en wordt de ouderparticipatie gestimuleerd doordat we een aantal keer per jaar ouder-kind workshops geven. Deze lessen worden positief ontvangen en als een meerwaarde gezien.

Hierdoor hebben we een netwerk in de kinderopvang op kunnen bouwen. De komende tijd willen we graag ons netwerk uitbreiden en samen met partners kijken wat de behoefte en mogelijkheden zijn om het beweegaanbod op de kinderopvang uit te breiden, te versterken en te continueren. 

Dit zou bijvoorbeeld in de vorm van een inspiratiemiddag, scholing en/of workshops rondom bewegen met peuters voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang kunnen zijn. Maar we denken ook aan het mogelijk maken van structurele beweeglessen voor peuters in de opvang, want er zijn nog veel locaties waar dit nog niet gegeven wordt.  

Basisscholen kunnen hierbij ook betrokken worden, omdat de doorgaande lijn m.b.t. bewegingsonderwijs naar de kleuters erg belangrijk is. Er worden momenteel nog geen vakleerkrachten in de groepen 1 en 2 ingezet, terwijl dit vanaf groep 3 wel gedaan wordt.

De komende tijd zullen we potentiële partners benaderen zodat we samen met goede voorstellen kunnen komen. Zoals kinderopvangorganisaties, basisscholen, lokale beweegaanbieders, vakleerkrachten, consultatiebureaus, Sportbedrijf Rheden en andere Gemeentelijke betrokkenen. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar sportakkoord@rheden.nl