Sportakkoord | Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders | Samenwerking op de Zuidflank

Samenwerking op de Zuidflank


Het afgelopen jaar is een mooie samenwerking ontstaan aan de Zuidflank in Rheden. De verenigingen aan de IJsselsingel hebben elkaar gevonden, mede ingegeven door de ‘open club-gedachte’. Deze samenwerking kreeg een impuls door een subsidie die de provincie beschikbaar stelde wanneer een aantal verenigingen bereid waren om samen met de gemeente deze subsidie aan te vragen en om subsidiegelden om te zetten naar activiteiten op de Zuidflank. De subsidie kwam beschikbaar en de verenigingen zijn met elkaar, onder leiding van de Gelderse Sportfederatie, aan de slag gegaan om een plan van aanpak te maken. Dat proces heeft de verenigingen meer verbonden met elkaar en er zijn voorstellen uitgekomen die nu verder ten uitvoer gebracht zullen worden. Te denken valt aan het gezamenlijk inzetten en ruimte bieden voor mensen met een afstand van de arbeidsmarkt. Zij zouden iets kunnen betekenen in het beheer en onderhoud van de velden en accommodaties. Een ander voorbeeld is het gezamenlijk ontwikkelen van een beweegprogramma voor ouderen. Concreet zal een deel van de subsidiemiddelen ingezet worden voor het creëren van een ‘pumptrack’, een geasfalteerde baan waarop met een BMX, Skates, stuntsteps en dergelijke gesport kan worden. Een baan die de jeugd een faciliteit biedt om te sporten en elkaar te ontmoeten. De samenwerking maakt zo’n pumptrack mogelijk zonder dat het op de begrotingen van de verenigingen drukt. Een geweldige kans natuurlijk in deze moeilijke tijd van Corona.

De samenwerking is dus een succes en zal de komende jaren verder vorm krijgen. Andere activiteiten worden in samenwerking uitgerold als de situatie rond Corona daar meer ruimte toe biedt. Samenwerking maakt meer mogelijk dan de verenigingen individueel kunnen waarmaken en het maakt het leuker door het samen te doen.

Jan Gronouwe, Omni-sportvereniging WIK Rheden