Sportakkoord | Vitaal ouder worden | Project van therapeutisch naar structureel bewegen

Project van therapeutisch naar structureel bewegen.

Wil je meer mensen laten sporten en bewegen, dan is het belangrijk de mensen die niet of niet genoeg bewegen te vinden en hen verleiden om in beweging te komen. Dit betreft ook de doelgroep mensen die na een bezoek aan de huisarts of Fysiotherapeut geadviseerd wordt om te gaan bewegen.

Via het Sportakkoord is er een werkgroep tot stand gekomen die met elkaar mooie initiatieven mag bedenken om deze doelgroep te bereiken. De werkgroep, bestaande uit fysiotherapeuten, sportaanbieders, het Astrum College (opleiding sport, bewegen en zorg & welzijn) en de beweegcoaches van het Sportbedrijf, komt periodiek bijeen om nieuwe initiatieven te bedenken.

Een voorbeeld hierbij is de Beweegkuur in Velp, Dieren en Rheden waarbij mensen met overgewicht onder professionele begeleiding een gezonde leefstijl aanleren. Bewegen is binnen dat programma een belangrijk onderdeel. Na afloop van dit programma is aansluiting bij regulier sport- en beweeg- aanbod van belang. Daarvoor is het belangrijk dat het sport- en beweegaanbod goed in kaart is gebracht. De beweegcoaches van Sportbedrijf Rheden vervullen hierbij een verbindende rol.

Heb je een goed idee, verbind andere betrokkenen en organisaties hierbij en kom tot een uitvoeringsplan, welke we ter beoordeling aan de kerngroep van het Sportakkoord ter goedkeuring voorleggen. De aanvraag dient te voldoen aan een aantal criteria. Zie daarvoor het aanmeldingsformulier op de website van het Sportbedrijf: www.sportbedrijfrheden.nl 

Heb je over bovenstaande vragen of wil je meer informatie dan kan je terecht bij: 

Sandra de Jonge en Ruud van Dijk

 

Contactadressen: 

sandra@burnierlaan.nl

r.vandijk@rheden.nl