Sportstimulering | Sport, bewegen en corona

U heeft vast allemaal de toespraak van premier Rutte gezien waarin strenge maatregelen zijn aangekondigd voor de komende weken, ook voor de sport. Het gaat niet goed met het aantal corona besmettingen en de druk op de zorg neemt toe. De volgende maatregelen zijn van kracht vanaf dinsdag 15 december tot ten minste 2 maart 2021:   

  • Sporten in een binnenruimte is niet toegestaan (ook niet in een zwembad, zie website Biljoenbad). 
  • Buiten mogen maximaal 2 volwassen personen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. 
  • Voor kinderen t/m 17 jaar geldt dit niet, zij mogen in groepen sporten en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. 
  • Het is mogelijk om met meerdere groepjes van 2 op een veld of andere buitenruimte te sporten. Mits de groepjes 1,5 m afstand houden, er een duidelijke afbakening is en de groepjes niet mengen. 
  • Groepslessen buiten zijn niet toegestaan. 
  • Sportwedstrijden zijn verboden. 
  • Sportkantines, douches en kleedkamers blijven gesloten. 
  • Publiek en andere bezoekers dan deelnemers zijn niet toegestaan. 

Toepassen aangescherpte maatregelen
Het sportprotocol van NOC*NSF wordt de komende dagen bijgewerkt en is te vinden op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Mochten er zaken waarbij wij u als gemeente kunnen helpen/ondersteunen dan horen wij dat graag. Heeft u hiervoor verzoeken, laat het dan weten via onderstaand mailadres.

Accommodatie open stellen voor niet-leden
Voor veel sportaanbieders betekenen de nieuwe maatregelen dat zij hun activiteiten de komende weken volledig moeten stoppen. Wij vragen sportaanbieders die hun activiteiten wel kunnen continueren om te kijken of zij hun buitensportaccommodatie ook open kunnen stellen voor niet-leden. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven sporten en bewegen. 

Activiteiten voor jeugd in kerstvakantie
Binnen de gestelde kaders zullen wij in samenwerking met het jongerenwerk een activiteitenprogramma voor kinderen en jongeren organiseren in de kerstvakantie. Meer informatie hierover volgt via de kanalen van het gemeentelijk Sportbedrijf en lokale media. 

Contact met de gemeente
Voor vragen of overleg kunt u vanaf nu contact met ons opnemen via info@sportbedrijfrheden.nl Een medewerker van het Sportbedrijf neemt dan binnen een werkdag contact met u op.  

Wij hopen dat we door het toepassen van de maatregelen het aantal coronabesmettingen snel daalt en we met de komst van een corona vaccin in 2021 langzamerhand weer meer ruimte voor sport en bewegen krijgen.