Update Sport, bewegen & corona - 13 nov 2021

Afgelopen vrijdagavond zijn er opnieuw extra corona-maatregelen afgekondigd door het kabinet. Het organiseren van sport(wedstrijden) wordt er niet makkelijker op. Goede nieuws is dat sporten voor alle leeftijden mogelijk blijft. Hieronder informeer ik u over de nieuwe richtlijnen voor sport.

Corona & Sport vanaf 13 november
De volgende maatregelen gelden vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur en duren in ieder geval t/m zaterdag 4 december.

Sporten

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht. Houd 1,5m afstand voor en na het sporten. 
 • Bij het betreden van een binnen-locatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Dit geldt dus voor de volledige binnensport en voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
 • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder.
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport.
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan.
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.
 • Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend. Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur en voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd.

 

Kantines

 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn.
 • Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht.
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht.
 • Strikt noodzakelijke “rij-ouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven geen CTB te laten zien. Echter, bij het betreden van de horeca wel.
 • Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij het omkleden op vertoon van een CTB. Zij mogen niet mee de zwemzaal in, maar wel geplaceerd wachten in de horeca.

 

Controleren van het corona toegangsbewijs
Het toepassen van de corona-maatregelen bij activiteiten van sportaanbieders is primair de verantwoordelijkheid van u als sportaanbieder. Dat geldt ook voor het controleren van het corona-toegangsbewijs. Voor de gemeentelijke binnensportlocaties zal het Sportbedrijf Rheden de komende week contact met gebruikers opnemen om te horen hoe de CTB controle is georganiseerd en te overleggen waar het Sportbedrijf u bij kan helpen.

Hulp bij CTB controle
Inzet studenten/jongeren
Mogelijk zijn er momenten dat uw club ‘extra handjes’ voor de CTB controle goed kan gebruiken. Bij een aantal scholen voor beroepsonderwijs zullen wij een oproep plaatsen met de vraag aan jongeren om te helpen met de CTB controle. Op een online overzicht plaatsen wij momenten waarop clubs hulp kunnen gebruiken. De jongeren kunnen met de informatie uit het overzicht zelf contact opnemen met de club om zich aan te melden. Kun je extra handjes gebruiken? Mail dan de volgende informatie naar sportstimulering@rheden.nl. Wij plaatsen het in het overzicht en jongeren kunnen zich rechtstreeks bij een contactpersoon van de club aanmelden.

Datum
Tijdstip(pen)
Naam club
Locatie CTB controle (adres)
Aantal gezochte personen
Eventuele vergoeding p/uur
Naam contactpersoon
Wijze van contact leggen (bijv. stuur whatsapp naar [06….] of mail naar [….@.....nl]’)

Subsidie voor CTB controle
De gemeente werkt aan een subsidieregeling. Daarmee kunnen sportaanbieders en andere organisaties die de CTB controle moeten uitvoeren ‘extra handjes’ inschakelen. Bijvoorbeeld door een groep vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te geven of studenten/jongeren in te schakelen en daar een vergoeding voor te bieden. Het gaat om een maximum bedrag van €2.000 per organisatie. Daarbij mag u kosten over de periode 22 september t/m 31 december 2021 opvoeren. Bij de subsidieaanvraag dient u van de gemaakte en/of verwachtte kosten mee te sturen. Zodra aanvragen mogelijk is informeren wij u.

Corona toegangsbewijs (CTB)
Een corona toegangsbewijs is te verkrijgen door een vaccinatiebewijs, bewijs van herstel na corona of testbewijs. Kijk op www.coronacheck.nl voor alle informatie over het CTB.

CTB scanner
Met de CoronaCheck Scanner controleer je de geldigheid van het corona-toegangsbewijs van een bezoeker. Ook kun je zo zien of gegevens op het toegangsbewijs overeen komen met persoonsgegevens op het identiteitsbewijs. Zie ook www.coronacheck.nl/nl/scanner 

Contact met de gemeente
Heeft u vragen of kunnen we u ergens mee helpen? Neem contact op met de gemeente over corona en sport via de mail: sportstimulering@rheden.nl

Tenslotte wil ik mijn waardering uitspreken voor al uw werk en inzet. Voortdurend aanpassen vraagt extra energie en inspanning. We zullen samen moeten volhouden, in ieder geval om de huidige golf tot bedaren te brengen. Ik ben blij dat sporten en bewegen mogelijk blijft, en dat het kabinet inziet dat sport en bewegen nu en in de toekomst essentieel is voor een fysiek, mentaal en sociaal gezond leven.