Sportakkoord

Sport- en beweegakkoord Rheden en Rozendaal


Ruim 60 partners hebben in juni het Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal ondertekend. Sportverenigingen, sportscholen, beweegclubs, onderwijsinstellingen, zorgverleners, welzijnsorganisaties, bedrijven en betrokken inwoners werkten de afgelopen maanden samen aan het akkoord. Het akkoord bestaat uit concrete ideeën en plannen met als doel om zoveel mogelijk inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het sporten en bewegen te krijgen. 

 

Ideeën
In het akkoord staan twee thema’s centraal:
1. Een leven lang met plezier sporten en bewegen
Met focus op:

 • Aantrekkelijk sport- en beweegaanbod voor jongeren (12-18 jaar)
 • Vitaal ouder worden
 • De jongste jeugd vaardig in bewegen (0-4 jaar)


2. Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders

De ideeën zijn innovatief en uiteenlopend. Zo is er voor vitale ouderen het idee om een programma op te zetten die mensen begeleid van therapie naar structureel bewegen. Voor jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar ligt er een plan voor een beweegchallenge app, waarmee zij elkaar sportief kunnen uitdagen. Ook vernieuwde vormen van samenwerking komen veel naar voren. Zo worden ideeën als flexibele lidmaatschappen en een sportrouleerprogramma onderzocht. 

Klik hier om het Sport- en beweegakkoord te bekijken.

Partners Sport- en beweegakkoord aan zet voor uitvoering
Er ligt een mooi akkoord met concrete ideeën die inwoners stimuleren om te sporten en bewegen. Het is nu aan alle partners om per idee uit het akkoord een plan te maken en aan de slag te gaan met de uitvoering. Of een idee wordt uitgevoerd, hoe succesvol het idee wordt, hoeveel mensen ermee worden bereikt en hoeveel draagvlak het krijgt hangt is dus helemaal afhankelijk van de energie die jullie als partners erin steken. 

Kerngroep

De kerngroep bestaat uit een voorzitter, ambassadeurs voor ieder thema uit het Sport- en beweegakkoord en leden die (praktisch) ondersteunen. 


De kerngroep van het Sport- en beweegakkoord….

 1. Ondersteunt bij het opstarten van de plannen.
 2. Geeft advies aan idee-eigenaren over goede uitvoering.
 3. Verbindt mensen en organisaties aan elkaar.
 4. Toetst plannen aan criteria en kent beschikbare middelen toe.

Aanvraag Uitvoeringsbudget & Services voor aanbieders
Voor uitvoeringsplannen kan een financiële bijdrage worden gevraagd bij de kerngroep. Daarnaast zijn er speciaal voor sport- en beweegaanbieders ‘services’ beschikbaar. Dit zijn ondersteuningsmogelijkheden zoals deskundigheidsbevordering, workshops, begeleiding en scholing.

De 3e ronde voor het aanvragen van budget gaat 1 april open!

Heb je een goed plan dat aansluit bij de doelstellingen uit het sport- en beweegakkoord? Dan kun je een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

Beoordeling Kerngroep
De kerngroep let bij het beoordelen van de aanvragen voor het uitvoeringsbudget op een aantal punten:

 1. Plannen uit het akkoord hebben voorrang.
 2. Het plan heeft een ‘eigenaar’ en eerste aanspreekpunt (captain).
 3. Het plan zorgt voor betrokkenheid van meerdere partijen.
 4. Het plan is van voldoende kwaliteit: aanvraag geeft voldoende beeld van de bedoeling en het beoogde resultaat. 
 5. Het plan komt zonder financiële ondersteuning niet tot stand. Tegelijkertijd blijft het initiatief bestaan, ook als financiële ondersteuning ophoudt (borging).
 6. Kosten zijn in verhouding tot het verwachtte resultaat.
 7. Er is een eigen bijdrage vanuit de eigenaar of betrokken partners door bijv. eigen tijdsinvestering, geld of materialen. 
 8. Innovatie: kerngroep kijkt met extra interesse naar plannen met een innovatief element. Ambassadeurs kunnen helpen om vernieuwende plannen of verbindingen te maken.  

De kerngroep kan besluiten: 

 1. Financiering voor 100% toe te kennen. 
 2. Financiering voor een deel van het gevraagde bedrag toe te kennen. 
 3. Dat het ingediende plan onvoldoende kwaliteit heeft. Ambassadeur gaat in gesprek met plan eigenaar en geeft adviezen. Plan kan in volgende ronde worden ingediend. 
 4. Geen financiering toe te kennen. Het kan zijn dat het niet past binnen het akkoord. 

Indienen aanvraag

 • De aanvraag moet worden ingediend via dit formulier
 • In 2021 is €80.000,- beschikbaar, dat verdeeld wordt over de ingediende aanvragen
 • Een aanvraag voor het uitvoeringsbudget dien je in door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar sportakkoord@rheden.nl
 • De uiterste inleverdatum van deze ronde is: 19 juni 2021
  • Uiterlijk voor de zomervakantie volgt de uitslag op de aanvraag

Wie beoordeelt de aanvraag?

De aanvraag wordt beoordeeld door de kerngroep van het sport- en beweegakkoord. 

De kerngroep bestaat uit 12 vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit Velp en Rozendaal. (o.a. gemeente Rheden en Rozendaal, sportbedrijf Rheden, sportverenigingen en onderwijs). Heb je een aanvraag gedaan, dan kan het zijn dat je wordt benaderd door één van de leden van de kerngroep voor meer informatie of een toelichting.

Tot slot:

Wil je meer informatie over bovenstaande of heb je een andere vraag? Dan kun je altijd per mail contact opnemen via sportakkoord@rheden.nl. We nemen dan contact met je op om je verder te helpen.

Aanvraagformulier Uitvoeringsbudget Sport- en beweegakkoord