Sportbedrijf Rheden

Sportbedrijf Rheden is een verzelfstandigde afdeling binnen de gemeente Rheden. Sportbedrijf Rheden
stimuleert zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Rheden om sportief en recreatief in beweging te
komen en te blijven. Bij ons kun je terecht met alle vragen over sport binnen de gemeente Rheden.

Voor het Sportbedrijf is het startpunt moderne, veilige en schone sportvoorzieningen te beheren en om
aantrekkelijke verantwoorde (sportieve) activiteiten aan te bieden. Het Sportbedrijf is koploper in sport,
bewegen en recreatie en beheert en exploiteert de meeste sportaccommodaties in de gemeente Rheden.


Sportlocaties

Sportbedrijf Rheden beheert en exploiteert diverse binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente
Rheden. Heb je vragen hierover? Mail dan naar info@sportbedrijfrheden.nl of vul ons contactformulier in.