Ballet

Ballet is een klassieke dansvorm, ook wel kunstvorm genoemd, gebonden aan een aantal vastgelegde
technieken. Balletoefeningen trainen de lichaamshouding op een gezonde manier.


Kenmerkend voor klassiek ballet is het dansen op spitzen en de oefeningen aan de barre. Klassiek ballet is
een basis voor alle vormen van dans. Modern ballet is een vrijere vorm waarbij minder regeltjes vastliggen.
 

Verenigingen en/of Locaties