Jongeren Op Gezond Gewicht

Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. Gemiddeld één op de acht Nederlandse kinderen heeft overgewicht. Het percentage kinderen met (ernstig) overgewicht is in de gemeente Rheden als volgt:

Percentage kinderen met (ernstig) overgewicht in de gemeente Rheden (2015 en 2016)


Bron: Digitaal dossier GGD

Maar in de gemeente Rheden zijn er voldoende kansen om kinderen gezond(er) op te laten groeien. Er zijn al resultaten geboekt, maar we zijn er nog lang niet.


It takes a village…

Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk is en wat normaal is. En dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl inhoudt. Onze jeugd groeit op in een zogenaamde obesogene samenleving; een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Van de voorbeelden die ze vanuit thuis meekrijgen tot de hobby’s van leeftijdsgenoten. Van welke producten in het oog springen in de supermarkt tot het aanbod in de schoolkantine. Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit hun hele leven de normaalste zaak van de wereld.


Geef de omgeving van jongeren opnieuw vorm!

Binnen de gemeente Rheden richt Jongeren Op Gezond Gewicht zich voornamelijk op het dorp Dieren. Onze speerpunten zijn om op een leuke en laagdrempelige manier kinderen bewust te maken van wat je eet en drinkt en daarnaast stimuleren om meer te gaan bewegen.

Samen met onze partners streven wij naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Meer informatie

Ruud van Dijk
Regisseur Jongeren Op Gezond Gewicht

> r.vandijk@rheden.nl
> (06) 30 89 04 70


Wil je meer weten?
jongerenopgezondgewicht.nl